Skip to main content

Pravni uvjeti korištenja

Posljednja obnova: 19. prosinca 2016.
Ova mrežna stranica („mrežna stranica“) dostupna vam je pod navedenim „Uvjetima korištenja“ te svim njihovim izmjenama ili dopunama (skupno se nazivaju „Ugovorom“) koje povremeno može objaviti tvrtka Johnson & Johnson Medical Limited ili neka od njezinih podružnica (skupno, „vlasnik stranica“, „mi“). Vaše korištenje ovim mrežnim stranicama ili bilo kojom drugom uslugom ili sadržajem pruženim na mrežnim stranicama [ili mobilnom softveru] smatrat će se vašim pristankom na pravnu obvezanost uvjetima Ugovora, koji će biti provedivi jednako kao da ste ga potpisali. Ako niste voljni prihvatiti uvjete u Ugovoru, molimo da ne pristupate ovim mrežnim stranicama, da se ne koristite njima te da na njima ne objavljujete ili predajete nikakve materijale.

Publika kojoj su namijenjene mrežne stranice

Ove mrežne stranice namijenjene su i upućene stanovnicima Republike Hrvatske. Ove mrežne stranice nisu namijenjene osobama mlađima od 18 godina.

Ograničenje odgovornosti za informacije

INFORMACIJE NA MREŽNOJ STRANICI, UKLJUČUJUĆI SVE SAVJETE I PREPORUKE, SLUŽE ISKLJUČIVO KAO OPĆE EDUKACIJSKO POMAGALO. ONE NISU MEDICINSKI ILI ZDRAVSTVENI SAVJETI TE NISU NAMIJENJENE ZA UPORABU PRILIKOM POSTAVLJANJA MEDICINSKE DIJAGNOZE ILI LIJEČENJA, KAO NI ZA BILO KOJI INDIVIDUALNI PROBLEM. TAKOĐER NISU ZAMJENA ZA STRUČNI SAVJET I USLUGE KVALIFICIRANOG ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA UPOZNATOG S VAŠOM JEDINSTVENOM SITUACIJOM. UVIJEK ZATRAŽITE SAVJET SVOG LIJEČNIKA ILI DRUGOG KVALIFICIRANOG ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U VEZI S BILO KOJIM ZDRAVSTVENIM STANJEM I PRIJE POČETKA BILO KAKVA NOVOG LIJEČENJA. VAŠE KORIŠTENJE OVIM MREŽNIM STRANICAMA PODLIJEŽE DODATNIM OGRANIČENJIMA ODGOVORNOSTI I NAPOMENAMA KOJE SE MOGU JAVITI NA NJIMA.
NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST NI ZA KAKVE POSLJEDICE KOJE SU IZRAVNO ILI NEIZRAVNO POVEZANE S BILO KOJOM RADNJOM ILI IZOSTANKOM RADNJE KOJE PODUZMETE NA TEMELJU OVIH INFORMACIJA, USLUGA ILI DRUGIH MATERIJALA NA MREŽNIM STRANICAMA. IAKO SE TRUDIMO INFORMACIJE NA OVIM MREŽNIM STRANICAMA ODRŽAVATI TOČNIMA, POTPUNIMA I AŽURNIMA, NE JAMČIMO I NISMO ODGOVORNI NI ZA KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK POVEZANE S TOČNOŠĆU, POTPUNOŠĆU ILI PRAVODOBNOŠĆU INFORMACIJA NA MREŽNIM STRANICAMA.

Vlasništvo

Razumijete da su mrežne stranice na raspolaganju samo za vašu osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Suglasni ste da su mrežne stranice vlasništvo vlasnika stranica, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva nad njima te se nemate pravo njima koristiti na drugi način, osim na način predviđen u Uvjetima korištenja. Nismo odgovorni ni za kakvu štetu ili gubitak koji pretrpite u vezi s bilo kakvim korištenjem mrežnim stranicama u bilo kakve poslovne svrhe ili druge svrhe koje nisu odobrene u Uvjetima korištenja. Zadržavamo pravo odbiti ili prekinuti pristup ovim mrežnim stranicama prema vlastitom nahođenju. Ove mrežne stranice raspoložive su besplatno te na temelju toga nismo obvezni pružati nikakve usluge održavanja ili podršku u vezi s njima i nismo odgovorni ni za koji gubitak ili štetu koje možete pretrpjeti kao rezultat neodržavanja ili neažuriranja ovih mrežnih stranica.
Zabranjeno je kopiranje, izmjena ili ponovna upotreba mrežnih stranica, bilo kakvo ažuriranje stranica ili dijela stranica, uključujući softver koji je u njih uključen.
Ovim se mrežnim stranicama smijete koristiti samo u zakonite svrhe i u skladu s Uvjetima korištenja. Odobrena vam je neekskluzivna, neprenosiva, opoziva i ograničena dozvola za pregled, ispis i distribuciju sadržaja preuzetog s mrežnih stranica u vaše osobne nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da ne uklanjate i ne skrivate obavijest o autorskom pravu ili druge obavijesti prikazane u sadržaju. Zabranjeno je kopiranje, ponovni ispis, izmjena, prikazivanje, izvođenje, prevođenje, distribuiranje, adaptiranje, emitiranje, objavljivanje javnosti putem telekomunikacija, cirkulacija ili prodaja sadržaja preuzetog s mrežnih stranica na bilo koji način, u bilo koju komercijalnu svrhu ili davanje sadržaja bilo kojem komercijalnom izvoru, uključujući druge mrežne stranice, bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika stranica.
Osim toga, obvezujete se da nećete: (i) koristiti se ovim mrežnim stranicama na način koji bi ih mogao onesposobiti, preopteretiti, oštetiti, narušiti ili ometati bilo koju drugu upotrebu ovih mrežnih stranica, uključujući bilo koju sposobnost korisnika da se u stvarnom vremenu bavi aktivnostima putem ovih mrežnih stranica; (ii) koristiti se bilo kakvim robotima, paucima ili drugim automatskim uređajima ili sredstvima da biste pristupili ovim mrežnim stranicama u bilo koju svrhu, uključujući „struganje“ podataka (kopiranje računalnim programom), rudarenje podataka, nadzor ili kopiranje bilo kakvih materijala na ovim mrežnim stranicama; (iii) bilo kakvim ručnim procesom nadzirati ili kopirati bilo kakav materijal na ovim mrežnim stranicama ili se baviti bilo kojom neovlaštenom svrhom bez izričitog pismenog pristanka vlasnika stranice; (iv) na drugi se način koristiti bilo kojim softverom ili rutinom, koji ometaju pravilan rad ovih mrežnih stranica ili (v) pokušati na drugi način ometati pravilan rad ovih stranica. Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito odobrena.

Privatnost i pristanak na upotrebu podataka

Informacije koje dobijemo vašom upotrebom mrežnih stranica, tijekom registracije ili na drugi način, podliježu našim Pravilima privatnosti. Naša Pravila privatnosti bave se našim prikupljanjem i korištenjem podacima koje nam pružite, uključujući vaša prava u vezi s tim informacijama.

Elektroničke komunikacije

Informacije objavljene na ovim mrežnim stranicama čine elektroničku komunikaciju. Kad s nama komunicirate putem ovih mrežnih stranica ili drugih oblika elektroničkih medija, poput e-pošte, s nama komunicirate elektronički. Suglasni ste da možemo komunicirati elektronički, podložno lokalnim zakonima o privatnosti, te da su takvi komunikacijski sadržaji, kao i obavijesti, obznane, sporazumi i drugi komunikacijski sadržaji koje vam pružimo elektronički, ekvivalentni pisanoj komunikaciji te da imaju jednaku snagu i učinak kao da su u pisanom obliku i da ih je potpisala strana pošiljatelj komunikacijskog sadržaja.

Sadržaji koje predaje korisnik

Kreirali smo ili u budućnosti možemo kreirati određena područja, poput oglasnih ploča i chat-soba u sklopu mrežnih stranica, na kojima članovi mogu učitati i podijeliti svoje misli, komentare, osvrte na proizvode, slike, videa i slično s drugim članovima (skupno, „forumi“). Ti forumi mogu biti dostupni samo registriranim članovima mrežnih stranica. Da bismo pomogli osigurati da tekst, grafički materijal, softver, glazba, zvuk, fotografije, videa, poruke, objavljeni sadržaji, podaci, informacije ili drugi materijali koje korisnici objave (skupno „korisnički sadržaj“) budu korisni široj zajednici, utvrdili smo neka osnovna pravila koja svi trebaju slijediti.
Osim toga, ako je u sklopu mrežnih stranica dostupan forum, on može omogućiti korisnicima da objavljuju pitanja na koja odgovaraju stručnjaci koje mi angažiramo. Kad je to primjenjivo, tim stručnjacima plaćamo za njihovo vrijeme odgovaranja na pitanja članova, ali mišljenja koja izraze njihova su vlastita mišljenja. Pružamo pristup stručnjacima i njihovo vodstvo putem foruma isključivo kao informativnu i edukativnu uslugu članovima mrežnih stranica.
Naše pravilo za ove mrežne stranice jest provjeravanje korisničkog sadržaja, u mjeri u kojoj je to praktično, ili prije ili poslije objave takva korisničkog sadržaja. Predmoderiranje znači da se korisnički sadržaj neće objaviti na forumu i da mu drugi članovi mrežnih stranica ne mogu pristupiti i vidjeti ga dok ga mi ne pregledamo i utvrdimo da je prikladan za objavu na forumu. Taj proces također znači da se korisnički sadržaj predan za objavu neće objaviti u stvarnom vremenu i da se možda nikad neće objaviti u slučaju da utvrdimo da je neprikladan za ove mrežne stranice. Postmoderiranje znači da ćemo korisnički sadržaj pregledati nakon što se već objavi na mrežnim stranicama. Postmoderiran korisnički sadržaj za koji vlasnik stranica utvrdi da nije u skladu s Uvjetima korištenja ili da je na drugi način neprikladan za mrežne stranice bit će uklonjen s mrežnih stranica bez obavještavanja korisnika.
Korisnički sadržaj mora biti primjeren za forum. Ne ograničavajući razloge zbog kojih možemo odbiti korisnički sadržaj, možemo odbiti, urediti ili ukloniti svaki korisnički sadržaj koji nije u skladu sa smjernicama zajednice koje vam predočimo, a koje morate pročitati prije objavljivanja bilo kakva korisničkog sadržaja na mrežnim stranicama.
Predajom korisničkog sadržaja za objavu na forumu također (1) potvrđujete da imate pravo objaviti ili prenijeti korisnički sadržaj, (2) slažete se da ste isključivo vi odgovorni za sav korisnički sadržaj koji predajete za objavu i (3) dajete vlasniku stranice i njegovim podružnicama neopozivo, diljem svijeta valjano, neekskluzivno, trajno, s punim pravom podlicenciranja, prenosivo pravo bez plaćanja tantijema i licencu za korištenje vašim korisničkim sadržajem na bilo koji način na mrežnim stranicama i na drugim mrežnim stranicama koje posjeduje ili kojima upravlja vlasnik stranica i njegove podružnice (kao i na stranicama bilo kojeg društvenog medija koje su povezane s vlasnikom stranica ili njegovim podružnicama).

Slobodno se smijemo koristiti svim idejama, konceptima, znanjem i umijećem ili tehnikama koji su sadržani u bilo kojem korisničkom sadržaju ili derivirani iz njega u bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda. Stoga vas molimo da nam ne predajete i ne šaljete nikakve ideje, prijedloge ili materijale koje želite zadržati povjerljivima ili za koje očekujete kompenzaciju. Nećete imati pravo potraživanja od nas u vezi s ikakvom upotrebom ili neupotrebom. Kad šaljete korisnički sadržaj, razumijete da imamo pravo, ali ne i obvezu, upotrijebiti, prikazati i objaviti vaše ime, fotografiju, sliku, glas, izvedbu, biografske informacije i/ili izjave, diljem svijeta i trajno na mrežnim stranicama i na stranicama bilo koje podružnice ili tvrtke sljednika ili na kanalima društvenih medija čiji smo vlasnik ili kojima upravljamo mi ili naše podružnice. Ako iskoristimo bilo koje od tih prava, razumijete i suglasni ste da nećete primiti nikakvu drugu nagradu, isplatu, obavijest ili zaslugu i neće biti potrebno vaše odobrenje za način na koji se njima stranica koristi.

Jasno vam je da forumi sadrže mišljenja i stavove drugih korisnika. Nadalje vam je jasno da nismo odgovorni za točnost korisničkih sadržaja na mrežnim stranicama. Razumijete i suglasni ste da je sav korisnički sadržaj isključiva odgovornost osobe koja ga je objavila. Razumijete i suglasni ste da ćete evaluirati i snositi sav rizik u vezi s upotrebom bilo kojeg korisničkog sadržaja, uključujući svako oslanjanje na točnost, potpunost ili korisnost takva korisničkog sadržaja.
Zadržavamo pravo da u bilo koje doba prekinemo, privremeno ili trajno, vašu mogućnost postavljanja korisničkog sadržaja i/ili vašu mogućnost pristupa korisničkom sadržaju sa ili bez obavijesti, po našem vlastitom nahođenju. Suglasni ste da nismo odgovorni ni vama ni bilo kojoj trećoj strani ni za kakvu suspenziju ili prekid prihvaćanja korisničkog sadržaja.
Ne zaboravite da će se sav korisnički sadržaj koji predate na mrežne stranice putem mobilnog uređaja pohraniti na tom mobilnom uređaju. Zaštita i sigurnost vašeg mobilnog uređaja te informacija i materijala sadržanih na njemu, kao i svih lozinki kojima se koristite na svom uređaju da biste pristupili mrežnim stranicama, isključivo su vaša odgovornost.

Pohrana korisničkog sadržaja

Smijemo odrediti maksimalnu količinu pohrane za korisnički sadržaj na mrežnim stranicama. Nismo odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu koju možete pretrpjeti kao rezultat bilo kakva brisanja ili neuspješne pohrane poruka, sadržaja komunikacije ili drugog korisničkog sadržaja povezanog s održavanjem maksimalne količine pohranjenog sadržaja.

Dodatni uvjeti

Dodatni uvjeti mogu regulirati određene značajke ili sadržaj na mrežnim stranicama, kao što su ponude, izvlačenja nagrada, nadmetanja, natječaji i nagradne igre. Sudjelovanjem u nekoj aktivnosti na mrežnim stranicama koju reguliraju dodatni uvjeti, poput izvlačenja nagrada, nadmetanja, natječaja ili nagradnih igara sa službenim pravilima, slažete se da podliježete takvim dodatnim uvjetima, uz Uvjete korištenja.

Ograničenje odgovornosti za jamstva u vezi s korištenjem mrežnih stranica

MREŽNE STRANICE DOSTUPNE SU VAM „U POSTOJEĆEM OBLIKU“ I „PO PRINCIPU RASPOLOŽIVOSTI“. OSIM NA NAČIN POSEBNO PREDVIĐEN OVIM DOKUMENTOM, U NAJVEĆOJ MJERI KOJU DOPUŠTA PRIMJENJIVI ZAKON, VLASNIK STRANICA IZRIČITO SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO DA SU IZRIČITA, PRAVNA ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA SVA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEPOVREĐIVANJA PRAVA.
VLASNIK STRANICA NE JAMČI DA ĆE MREŽNE STRANICE ISPUNITI VAŠE POTREBE ILI DA ĆE PRISTUP STRANICAMA BITI NEPREKIDAN, PRAVOVREMEN, SIGURAN, BEZ GREŠAKA ILI DA ĆE EVENTUALNE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE. VLASNIK STRANICA NE JAMČI ZA REZULTATE KOJI SE MOGU DOBITI UPOTREBOM MREŽNIH STRANICA ILI ZA TOČNOST, KVALITETU TE POUZDANOST BILO KAKVIH INFORMACIJA DOBIVENIH NA MREŽNIM STRANICAMA.
RAZUMIJETE I SUGLASNI STE DA SE SVIM MATERIJALOM I/ILI PODACIMA PREUZETIMA ILI NA DRUGI NAČIN PRIBAVLJENIMA UPORABOM OVIH MREŽNIH STRANICA KORISTITE NA SVOJ VLASTITI RIZIK I DA ĆETE ISKLJUČIVO VI BITI ODGOVORNI ZA EVENTUALNO OŠTEĆENJE VAŠEG RAČUNALNOG SUSTAVA ILI GUBITAK PODATAKA KOJI REZULTIRA PREUZIMANJEM TAKVA MATERIJALA I/ILI PODATAKA.
NIKAKVI SAVJETI ILI INFORMACIJE, USMENE ILI PISMENE, KOJE PRIBAVITE OD VLASNIKA STRANICA ILI NA MREŽNIM STRANICAMA NE ČINE JAMSTVO KOJE NIJE IZRIČITO NAVEDENO U OVOM DOKUMENTU.

Ograničenja odgovornosti

IZRIČITO RAZUMIJETE I SUGLASNI STE DA NI U KOJIM OKOLNOSTIMA VLASNIK STRANICA, NJEGOVE PODRUŽNICE NI NJIHOVI ODNOSNI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, AGENTI, MANDATARI ILI DRUGI PREDSTAVNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, KAZNENE ILI POJAČANE ODŠTETE ZBOG JAČINE POVREDE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVAKI GUBITAK UPOTREBE, GUBITAK PRIHODA, UŠTEDA ILI DOBITI, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK DOBROGA GLASA, TROŠAK NABAVE ZAMJENSKIH USLUGA ILI BILO KAKVE DRUGE NEIZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK I BILO KOJU TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO ZA KRŠENJE UGOVORA, DELIKT (UKLJUČUJUĆI NEMAR I STROGU ODGOVORNOST) ILI KOJI NA DRUGI NAČIN REZULTIRAJU IZ (1) KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA MREŽNIM STRANICAMA, (2) TROŠKA NABAVE ZAMJENSKIH USLUGA, PREDMETA ILI MREŽNIH STRANICA, (3) NEOVLAŠTENA PRISTUPA ILI IZMJENE VAŠIH PRENESENIH SADRŽAJA ILI PODATAKA (UKLJUČUJUĆI OSOBNE PODATKE), (4) IZJAVA ILI PONAŠANJA BILO KOJE TREĆE STRANE NA MREŽNIM STRANICAMA ILI (5) BILO KOJIH DRUGIH STAVKI KOJE SE ODNOSE NA MREŽNE STRANICE. TA SU OGRANIČENJA VAŽEĆA, BEZ OBZIRA NA TO JE LI VLASNIK STRANICE SAVJETOVAN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ODŠTETA TE BEZ OBZIRA NA SVAKI NEUSPJEH U OSNOVNOJ SVRSI BILO KOJE OGRANIČENE KOREKTIVNE MJERE. TO ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI VRIJEDI U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONIMA.

Napomene o zaštitnim znakovima

Zaštitni znakovi i imena robnih marki prikazana na ovim mrežnim stranicama vlasništvo su vlasnika stranica, njegovih podružnica ili vlasnika koji su treće strane. Zabranjeno je korištenje ili prikazivanje svih zaštitnih znakova ili uslužnih znakova u vlasništvu vlasnika stranica bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Ne smijete se koristiti ni prikazivati nikakve druge zaštitne znakove ni uslužne znakove prikazane na ovim mrežnim stranicama bez dozvole njihovih vlasnika.

Izmjene ili suspenzija mrežnih stranica

U razumnoj mjeri potrudit ćemo se da mrežne stranice budu dostupne, ali moguće je da ćemo povremeno morati prekinuti, ograničiti, izmijeniti ili zaustaviti, privremeno ili trajno, mrežne stranice ili neki njihov dio bez najave. Nećemo biti odgovorni ni za kakvu štetu ili gubitak koji su rezultat takvih radnji.

Ukidanje korištenja

U bilo koje doba možemo ukinuti vaše korištenje ili pristup mrežnim stranicama te možemo obrisati dio ili cijeli vaš korisnički sadržaj, bez prethodne obavijesti ako za to imamo dobar razlog, koji uključuje svaku vašu povredu Uvjeta korištenja i svih primjenjivih smjernica zajednice. Nećemo biti odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu koju možete pretrpjeti kao rezultat ukidanja vašeg korištenja mrežnim stranicama u takvim okolnostima. U slučaju bilo kakva ukidanja, morate prestati koristiti se mrežnim stranicama te ste suglasni da će odredbe Ugovora u vezi s vlasništvom, napomenama o zaštitnim znakovima, obeštećenjem, odricanjem odgovornosti za jamstvo, ograničenjem odgovornosti i primjenjivim zakonom ostati na snazi i nakon takva ukidanja.

Poveznice na stranice trećih strana

Ove mrežne stranice mogu sadržavati poveznice ili reference na mrežne stranice trećih strana. Ove poveznice daju se samo kao usluga vama. Ne izražava se i ne implicira nikakva podrška proizvoda, usluga ni informacija trećih strana nikakvim informacijama, materijalom ili sadržajem nijedne treće strane koji su sadržani, spomenuti, uključeni ili na koje su dane poveznice s ove stranice ili na nju. Sve informacije, podaci, mišljenja, preporuke, proizvodi ili usluge koje pružaju takve treće strane putem poveznica na njihove mrežne stranice ili koje su na drugi način učinjene dostupnima putem njihovih mrežnih stranica pripadaju isključivo tim trećim stranama, a ne vlasniku stranica. Vaše korištenje mrežnim stranicama takvih trećih strana podliježe uvjetima korištenja i pravilima o privatnosti tih mrežnih stranica.

Obeštećenje

Obvezujete se obeštetiti i zaštititi vlasnika stranica i njegove podružnice te njihove odnosne direktore, službenike, zaposlenike, agente ili druge predstavnike od svih potraživanja, odgovornosti, odšteta i izdataka, uključujući bez ograničenja sve pravne pristojbe i troškove koji proizlaze iz ili su povezani s (a) vašom povredom Uvjeta korištenja; (b) vašim korištenjem ovim mrežnim stranicama, uključujući, bez ograničenja, vaš prijenos ili postavljanje informacija ili materijala na ovu mrežnu stranicu i (c) svaku tvrdnju ili navod da bilo koji vaš korisnički sadržaj krši prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava ili prava privatnosti bilo koje treće strane.

Izmjene ovih uvjeta

Povremeno možemo unijeti promjene u Uvjete korištenja po vlastitom nahođenju, tako da ažuriramo Uvjete korištenja na ovim mrežnim stranicama i navedemo datum stupanja na snagu nove verzije Uvjeta korištenja. Datum „Posljednja izmjena“ na vrhu Uvjeta korištenja označava kad su unesene posljednje promjene. Nastavak vašeg korištenja mrežnim stranicama nakon objave nove verzije Uvjeta korištenja znači vaše prihvaćanje takvih promjena. U skladu s time, kad god posjetite ove mrežne stranice, trebate provjeriti je li objavljena nova verzija Ugovora.

Informacije za kontakt

Ako imate kakvih pitanja ili dvojbi u vezi s Uvjetima korištenja ili mrežnim stranicama, možete nas kontaktirati na način opisan u Pravilima o privatnosti ili u dijelu Kontaktirajte nas ovih mrežnih stranica.

Odvojivost dijelova Ugovora

Ako se utvrdi da su neki dio ili odredba iz Uvjeta korištenja nezakoniti, ništavni, nevažeći ili neprovedivi, taj dio smatrat će se odvojivim od Uvjeta korištenja i neće utjecati na valjanost i provedivost preostalih odredbi.

Preživljenje odredbi

Svi dijelovi ostaju valjani i nakon ukidanja prava na korištenje mrežnom stranicom.

Primjenjivi zakon i jurisdikcija

Informacije na ovim mrežnim stranicama namijenjene su samo stanovnicima Republike Hrvatske. Druge zemlje mogu imati zakone, regulatorne zahtjeve ili medicinske prakse koje se razlikuju od onih u Republici Hrvatskoj. Ako živite u Republici Hrvatskoj, Ugovor i rješavanje eventualnog spora povezanog s Ugovorom, mrežnim stranicama ili predmetima koje kupite putem mrežnih stranica te sve neugovorne obveze koje proizlaze iz Uvjeta korištenja ili su povezane s njima bit će regulirane hrvatskim zakonima, a pravni postupci odvijat će se na hrvatskim sudovima.