Skip to main content

Pravila privatnosti

LifeScan brine o pitanjima privatnosti i zato bismo vas željeli informirati o načinu na koji prikupljamo, koristimo i otkrivamo podatke.

Ova Pravila privatnosti opisuju našu praksu u vezi s podacima koje mi ili naši pružatelji usluga prikupljamo preko internetske stranice ili mrežnih usluga (primjerice mobilna internetska stranica ili aplikacija), kojima upravljamo i koje kontroliramo te s kojih ste preusmjereni na ova Pravila privatnosti (dalje u tekstu „internetska stranica”). Pružanjem svojih osobnih podataka ili korištenjem ove internetske stranice, smatra se da ste pristali na uvjete ovih Pravila privatnosti.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podaci koje vi pružate

Na nekim područjima internetske stranice možemo od vas tražiti da unesete osobne podatke kako biste mogli imati koristi od određenih značajki (poput biltena, savjeta/naputaka, upravljanja narudžbama) ili kako biste sudjelovali u našim kampanjama (poput natjecanja ili drugih promocija). Svaki ćete put biti informirani o tome koji su podaci potrebni, a koji su opcionalni.

Možemo kombinirati podatke koje ste unijeli s ostalim podacima koje smo dobili od vas na mreži ili izvan mreže, uključujući primjerice vašu povijest kupovine. Možemo ih također kombinirati s podacima koje smo dobili iz drugih izvora, poput drugih operativnih društava Johnson & Johnson, javno dostupnih izvora podataka (uključujući podatke s vaših javno dostupnih profila na društvenim mrežama) i ostalih trećih strana.

Prikupljanje i korištenje pasivnih podataka

Prilikom navigacije po internetskoj stranici, određeni podaci mogu se pasivno prikupiti (tj. prikupiti, a da ne pružite podatke aktivno) s pomoću različitih tehnologija i sredstava, poput IP adresa, kolačića, oznaka i prikupljanja podataka o navigaciji.

Pročitajte Pravila kolačića i Prilog A, koji opisuju kategorije korištenih kolačića i druge tehnologije praćenja. U Pravilima kolačića također ćete pronaći informacije o tome kako blokirati sve kolačiće i tehnologije praćenja ako ne dajete suglasnost za njihovo korištenje. Ako odlučite ne blokirati neku od tehnologija praćenja, smatra se da ste pristali na njezino korištenje.

Kako koristimo i otkrivamo podatke

Podatke koje nam pružite koristimo i otkrivamo na način koji vam je opisan kada su se prikupljali podaci.

Podatke dobivene od vas ili o vama također koristimo:

  • za odgovore na vaša pitanja i ispunjavanje vaših zahtjeva, poput slanja dokumenata ili obavijesti u obliku poruka e-pošte;
  • za slanje važnih informacija o odnosima između vas i nas ili internetske stranice, promjena koje se odnose na uvjete i pravila i/ili drugih informacija koje se odnose na administraciju i
  • u poslovne svrhe, poput analize podataka, revizija, razvijanja novih proizvoda, poboljšanja naše internetske stranice, poboljšanja naših proizvoda i usluga, identifikacije trendova u vezi s korištenjem internetske stranice, prilagodbe vašeg iskustva u vezi s internetskom stranicom, prezentiranjem proizvoda i ponuda prilagođenih za vas te određivanjem učinkovitosti naših promotivnih kampanja.

Podatke prikupljene putem internetske stranice možemo otkriti:

  • našim partnerima treće strane s kojima zajedno nudimo poznate i tržišne promocije;
  • našim pružateljima usluga treće strane koji pružaju usluge poput uređivanja i pružanja hostinga za internetske stranice, pružanja hostinga za mobilne aplikacije, IT usluga, službi za korisnike, e-pošte i usluga izravne dostave pošte, obrade kreditnih kartica, revizorskih usluga i drugih usluga, kako bismo im omogućili provođenje usluga; i
  • trećoj strani u slučaju reorganizacije, udruživanja, prodaje, stvaranja zajedničkog poduzeća, pridruživanja, prijenosa ili ostalih razmještaja cijelog ili bilo kojeg dijela poslovanja, imovine ili temeljnog kapitala društva (također u vezi s bilo kojim radnjama koje se odnose na bankrot ili slične postupke).

Osim toga, podatke prikupljene putem internetske stranice koristimo i otkrivamo ako je potrebno ili prikladno: (a) u skladu s primjenjivim zakonima, uključujući zakone na snazi izvan vaše zemlje prebivališta; (b) u skladu s pravnim postupkom; (c) tako da odgovaraju zahtjevu javnih i državnih vlasti, uključujući javne i državne vlasti izvan vaše zemlje prebivališta; (d) da bismo primijenili naše uvjete; (e) da bismo zaštitili rad našeg društva i naših podružnica; (f) da bismo zaštitili naša prava, privatnost, sigurnost i vlasništvo našeg društva i/ili naših podružnica, vas ili drugih i (g) kako bi nam bilo dopušteno poduzeti sve pravne korake ili ograničiti štetu koju bismo inače morali pretrpjeti. Ovisno o vašoj suglasnosti, podatke prikupljene putem internetske stranice možemo koristiti i otkrivati na druge načine.
Gdje to primjenjivi zakoni zahtijevaju, prije otkrivanja vaših podataka drugim subjektima, uključujući subjekte navedene u ovim Pravilima, tražit ćemo vašu suglasnost za takvo otkrivanje.

Također, pasivno prikupljene podatke koristit ćemo i otkrivati kako je prethodno opisano u odjeljku „Prikupljanje i korištenje pasivnih podataka” i u bilo koju drugu svrhu, osim za bilo koji primjenjivi zakon (primjerice ako moramo tretirati takve podatke kao osobne). Osim toga, možemo koristiti i otkrivati podatke koje nije moguće osobno identificirati u bilo koje svrhe. Ako kombiniramo podatke koje nije moguće osobno identificirati s podacima koje je moguće osobno identificirati (poput kombiniranja vašeg imena i vašeg zemljopisnog položaja), kombinirane podatke tretirat ćemo kao osobne dok god su kombinirani.

INTERNETSKE STRANICE I USLUGE TREĆE STRANE

Ova Pravila privatnosti ne uključuju ( i mi nismo odgovorni za) privatnost, podatke ili praksu bilo koje treće strane, uključujući bilo koju treću stranu koja upravlja bilo kojom internetskom stranicom ili mrežnom uslugom (uključujući bilo koju aplikaciju) koja je dostupna putem ove internetske stranice ili na koju ova internetska stranica sadrži poveznicu. Dostupnost bilo koje takve internetske stranice, internetske usluge ili postojanje poveznice na nju na ovoj internetskoj stranici ne podrazumijeva naše odobrenje ili odobrenje naših podružnica.

SIGURNOST

Koristimo razumne organizacijske, tehničke i administrativne mjere kako bismo zaštitili osobne podatke pod našom kontrolom. Nažalost, nijedan prijenos podataka putem interneta ili sustav pohrane podataka ne može jamčiti 100-postotnu sigurnost. Ako imate razloga vjerovati da vaša interakcija s nama više nije sigurna (primjerice ako mislite da je na vašem računu došlo do povrede sigurnosti), informirajte nas o problemu tako da nas kontaktirate u skladu sa sadržajem odjeljka „Kontakt” u nastavku.

IZBORI I PRISTUP

Izbori koji se odnose na naše korištenje i otkrivanje vaših osobnih podataka
Možete odabrati kako ćemo koristiti i otkrivati vaše osobne podatke u marketinške svrhe. Imate sljedeće opcije:

  • Primanje marketinških komunikacija od nas: Ako više ne želite biti primatelj naših marketinških komunikacija, možete se odlučiti za izuzeće tako da nas kontaktirate putem e-mail adrese [email protected]. Navedite svoje puno ime, utvrdite oblik ili oblike marketinških komunikacija koje više ne želite primati i navedite adresu ili adrese za slanje. Ako primjerice ne želite primati e-poštu ili poštanske pošiljke od nas, javite nam, navedite svoje puno ime i e-adresu ili poštansku adresu. Štoviše, možete se izuzeti od primanja naše marketinške e-pošte slijedeći upute o izuzeću od primanja takve e-pošte koje se nalaze u svakoj od tih poruka.

Pokušat ćemo ispuniti vaš zahtjev čim je to razumno izvedivo. Imajte na umu da ako se izuzmete u skladu s prethodno navedenim uputama, možda nećemo moći ukloniti vaše osobne podatke iz baza podataka naših podružnica kojima smo već otkrili vaše podatke (tj. sljedećeg dana od dana kada se provede vaše otkazivanje). Također imajte na umu da ako se izuzmete od primanja poruka koje se odnose na marketing, još vam uvijek možemo slati važne poruke o transakcijama i administraciji, od čijeg se primanja ne možete izuzeti.

RAZDOBLJE ČUVANJA

Vaše podatke čuvamo u razdoblju potrebnom za ispunjenje svrha navedenih u ovim Pravilima privatnosti, osim ako je potrebno duže razdoblje čuvanja ili je ono dopušteno zakonskim propisima te kako bismo ispunili zakonske obveze.

KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE OD STRANE MALOLJETNIKA

Internetska stranica nije namijenjena pojedincima mlađima od 18 godina, stoga bismo željeli zamoliti te pojedince da ne navode svoje osobne podatke na internetskoj stranici.

PREKOGRANIČNI PRIJENOS

Vaši se osobni podaci mogu pohraniti i obraditi u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo objekte ili pružatelje usluga. Međutim, prijenos vaših podataka u drugu zemlju koja ne pruža razinu zaštite osobnih podataka koja odgovara razini potrebnoj na području EGP-a dogodit će se tek nakon što su osigurane odgovarajuće mjere sigurnosti u odredišnoj zemlji, u skladu sa zahtjevima definiranima u pravilniku o zaštiti osobnih podataka koji je na snazi u zemlji poslovnog nastana nadzornika podataka.

OSJETLJIVI PODACI

Osim ako vas izričito zatražimo ili pozovemo, nemojte nam slati i otkrivati nikakve osjetljive osobne podatke (npr. podatke o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkim mišljenjima, religiji ili drugim uvjerenjima, zdravlju, kaznenim presudama ili članstvu u sindikatima) putem internetske stranice ili na bilo koji drugi način. Ako vas zatražimo ili pozovemo da pružite osjetljive podatke, učinit ćemo to ovisno o vašoj pisanoj suglasnosti ili ako je to dopušteno u skladu s obvezujućim zakonskim propisima.

AŽURIRANJA OVIH PRAVILA PRIVATNOSTI

Možemo unositi promjene u ova Pravila privatnosti. Uzmite u obzir datum „POSLJEDNJE REVIZIJE” u gornjem dijelu ove stranice kako biste dobili informacije o datumu posljednje revizije. Sve promjene ovih Pravila privatnosti stupaju na snagu od objave revidiranih Pravila privatnosti na internetskoj stranici. Vaše korištenje internetske stranice nakon promjena znači da prihvaćate revidirana Pravila privatnosti.

KAKO NAS KONTAKTIRATI

Ako imate pitanja o ovim Pravilima privatnosti, molimo kontaktirajte nas putem e-mail adrese [email protected] ili poštom na adresu poduzeća u zemlji u kojoj ste se prijavili.

Nadzornici podataka za vlasnike podataka iz određenih područja:
Hrvatska: Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb