Skip to main content

Pravila kolačića

Dobrodošli na našu internetsku stranicu

Internetska stranica www.onetouch.hr u vlasništvu je društva Johnson & Johnson S.E. d.o.o.. Cilj ovog dokumenta jest informirati korisnike o pravilima koja se odnose na prikupljanje podataka o korisniku korištenjem kolačića i drugih tehnologija za prikupljanje informacija.

Obveza dobivanja suglasnosti za prikupljanje informacija korištenjem kolačića uzimajući u obzir propise EU-a

Uzimajući u obzir propise EU-a, subjekti koji pohranjuju kolačiće na računalima posjetitelja moraju korisnicima pružiti jasne i sveobuhvatne informacije o načinu na koji određene internetske stranice koriste kolačiće, kao i dobiti njihovu „suglasnost” za takvo postupanje.

Kako bismo to ispunili, poduzeli smo sljedeće korake:

 • Identificirali smo kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje podataka o korisniku koje koristi ova internetska stranica, svrhu u koju se koriste, koliko su dugo pohranjeni i koji je njihov izvor (isključivo posjećena internetska stranica ili treće strane).
 • Procijenili smo u kojoj mjeri korištenje kolačića na ovoj stranici može biti u suprotnosti s očekivanjima korisnika u pogledu zaštite njihove privatnosti, na temelju vrsta prikupljenih podataka navedenih u točki (i).
 • Pružili smo „jasne i sveobuhvatne” informacije o kolačićima u okviru koji odgovara prirodi prijetnje privatnosti koja se odnosi na određeni kolačić.
 • Odlučili smo se na odgovarajuću metodu za dobivanje suglasnosti korisnika za korištenje kolačića, ovisno o svrsi ovih datoteka i mjeri u kojoj su oni prijetnja za privatnost korisnika. Obveza dobivanja suglasnosti korisnika ne primjenjuje se na određene vrste kolačića – kada je to slučaj, neće biti potrebno iskazivanje takve suglasnosti.

Metode dobivanja suglasnosti korisnika internetske stranice za korištenje kolačića

Europske norme koje definiraju metode dobivanja suglasnosti za korištenje kolačića i drugih sličnih tehnologija za prikupljanje podataka o korisniku (poput praćenja piksela i skripti koje izvodi preglednik) i dalje se razvijaju. Najpouzdanija metoda s pravnoga gledišta jest dobiti izričitu, prethodnu suglasnost korisnika (tzv. „pristanak”). Međutim, to rješenje može biti nezgodno za korisnike i nepovoljno utjecati na legitimno prikupljanje podataka internetske stranice.

Alternativno rješenje temelji se na pretpostavci da je dovoljna prešutna suglasnost, ona koja se izražava prihvaćanjem kolačića nakon primanja jasne informacije o mehanizmima prikupljanja podataka i jednostavnim, lako dostupnim metodama blokiranja tih mehanizama. Slijedom toga, posjetitelj internetske stranice može se složiti s nekim metodama prikupljanja podataka i odbiti druge.

Odgovarajuća metoda dobivanja suglasnosti za korištenje određenih mehanizama prikupljanja podataka ovisi o tome kolika je prijetnja taj mehanizam za privatnost korisnika, uzimajući u obzir sljedeće informacije:

 • subjekt koji prikuplja podatke (posjećena stranica ili treća strana)
 • vrsta prikupljanih podataka
 • svrha u koju se podaci koriste
 • koliko su dugo podaci pohranjeni
 • priroda internetske stranice koja prikuplja podatke.

U slučaju metoda prikupljanja podataka koje zahtijevaju suglasnost korisnika, primjenjujemo pristup na tri razine:

 • metode prikupljanja podataka koje su u manjoj mjeri prijetnja privatnosti: jasno informiramo korisnike o korištenim mehanizmima prikupljanja podataka i nudimo jednostavan način za onemogućavanje tih mehanizama; činjenica da korisnik nije tako postupio tretira se kao izražavanje suglasnosti
 • metode prikupljanja podataka koje su prosječna prijetnja privatnosti: primjenjujemo jednak pristup kao u prethodno navedenom slučaju i također informiramo korisnike o korištenim mehanizmima prikupljanja podataka na odgovarajućim lokacijama internetske stranice (npr. ciljni oglasi ili drugi elementi stranice koji zahtijevaju korištenje određenih mehanizama prikupljanja podataka)
 • metode prikupljanja podataka koje su u velikoj mjeri prijetnja privatnosti: primjenjuje se mehanizam za dobivanje prethodne suglasnosti korisnika (npr. reklamni natpis ili skočni prozor koji od korisnika zahtijevaju da izrazi suglasnost za korištenje određenog mehanizma prikupljanja podataka).

Prešutna suglasnost za korištenje većine mehanizama prikupljanja podataka: Mehanizmi prikupljanja podataka koje koristi ova internetska stranica niska su ili prosječna prijetnja za privatnost korisnika.

Informiranje o vrstama korištenih mehanizama prikupljanja podataka, ne o određenim mehanizmima: Budući da internetske stranice koriste mnogo mehanizama prikupljanja podataka, Prilog A ne bavi se određenim mehanizmima i ne procjenjuje mjeru u kojoj su određeni mehanizmi prijetnja za privatnost korisnika. Umjesto toga, prikazuje određene kategorije mehanizama (npr. „kolačići koji se koriste u oglasima”, „kolačići koji se koriste za analizu” itd.) i zatim procjenjuje svaku od tih kategorija u odnosu na mjeru u kojoj su prijetnja za privatnost korisnika. To omogućuje informiranje korisnika o metodama prikupljanja podataka na jednostavniji i jasniji način.

NAPOMENA: Procjena mehanizama prikupljanja podataka koje koristi ova internetska stranica predstavljena je u Prilogu A i sadrži informacije o svrhama u koje se te metode koriste, koliko će dugo podaci biti pohranjeni i kako se ti mehanizmi mogu onemogućiti (dio „Kako to učiniti”).

Poveznice na druge internetske stranice

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice. Budite svjesni da mi ne kontroliramo mehanizme prikupljanja podataka o korisniku koje koriste te internetske stranice i da se ova Pravila kolačića ne primjenjuju na te internetske stranice.

Informacije za kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili nedoumica o ovim pravilima korištenja mehanizama prikupljanja podataka o korisniku ili praksi ove internetske stranice, obratite nam se na:
Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb

Promjene pravila o korištenju mehanizama prikupljanja podataka o korisniku

Ako se ova Pravila kolačića promijene, revidirana inačica bit će dostupna na ovoj stranici.