Skip to main content
OneTouch

Kako najbolje iskoristiti posjet liječniku

Kako najbolje iskoristiti posjet liječniku1

Vaše vrijeme s liječnikom može biti ograničeno na svega nekoliko minuta za redoviti pregled i konzultacije. Evo nekoliko savjeta kako biste liječniku pomogli da Vam pruži najbolju njegu u vezi s dijabetesom i da na najbolji način iskoristite pregled.

Budite spremni:

 • odgovoriti na pitanja liječnika iskreno i u cjelosti,
 • na preglede tijela, uključujući pregled stopala, ako je potrebno,
 • pitati za dodatna objašnjenja ili pomoć u vezi s bilo čime što Vam nije jasno o dijabetesu.

Što trebate ponijeti na svaki pregled:

 • svoj mjerač glukoze u krvi,
 • svoj dnevnik (u papirnatom ili elektoničkom formatu - mobilna aplikacija),
 • popis lijekova (svih lijekova koje koristite uz doze),
 • popis pitanja (o simptomima, nuspojavama, pretragama, svim promjenama Vašega zdravlja ili općeg stanja).

Što pitati prilikom posjete liječniku

Zajedno s liječnikom ili zdravstvenim djelatnikom pregledajte podatke o glukozi u krvi i ostale zapise koji su vezani s dijabetesom; pregledajte rezultate Vaših pretraga poput testa HbA1c te razgovarajte o svim promjenama Vašeg zdravstvenog stanja. To će pomoći odrediti jesu li potrebne bilo kakve promjene u planu Vašeg liječenja. Sljedeća pitanja mogu pomoći da razgovor bude korisniji:

 • Kako napreduje kontrola glukoze u krvi?
 • Obavljam li mjerenja u odgovarajuće vrijeme?
 • Trebam li mjeriti češće?
 • Trebamo li promijeniti moje ciljne vrijednosti glukoze u krvi?
 • Uzimam li odgovarajuću dozu lijekova za dijabetes?
 • Možemo li provjeriti vrijeme u koje uzimam svoje lijekove?
 • Trebam li uzimati više (ili manje) lijekova za dijabetes?
 • Trebam li promijeniti svoj režim prehrane?
 • Je li za mene sigurno vježbati? (više vježbati?)
 • Jeste li provjerili ima li komplikacija prouzročenih dijabetesom?
 • Postoji li išta dodatno što bih mogao/la poduzeti kako bih kontrolirao/la svoj dijabetes na bolji način?
 • Jesu li potrebne dodatne pretrage?
 • Trebam li posjetiti druge liječnike specijaliste?
 • Kada trebam doći na sljedeći pregled?

1 Američka dijabetička asocijacija. (ADA) – Future Visits. Online pristup 28. lipnja 2018. @ http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/whos-on-your-health-care-team/future-visits.html

CO/LFS/0416/0039(1)b