Skip to main content
OneTouch

Kod koga postoji opasnost od dijabetesa?

Dijabetes tipa 1

Raste broj ljudi kod kojih se javlja dijabetes tipa 1. Razlozi te pojave još uvijek nisu jasni, ali možda nastaju zbog opasnosti iz okoline i/ili virusnih infekcija. Bolest pogađa ljude svih dobnih skupina, ali obično se javlja kod djece ili mlađih odraslih osoba.

Dijabetes tipa 2

Iako su uzroci pojave dijabetesa tipa 2 i dalje nepoznati, nekoliko je važnih čimbenika rizika:

  • prevelika tjelesna težina
  • tjelesna neaktivnost
  • starija dob
  • slaba prehrana
  • etnička pripadnost
  • povijest dijabetesa u obitelji
  • povijest gestacijskog dijabetesa (dijabetesa koji se razvija tijekom trudnoće)

Broj ljudi s dijabetesom tipa 2 ubrzano raste diljem svijeta. Rast je vezan za starenje stanovništva, ekonomsku razvijenost, povećanu urbanizaciju, prehranu koja nije osobito zdrava i smanjenu tjelesnu aktivnost.*

*Diabetes Atlas (7th Ed.) (2015). Bruxelles, Belgija: Međunarodna dijabetička federacija.

CO/LFS/0416/0039