Skip to main content
OneTouch

Kako možete upravljati svojim dijabetesom?

Kako možete upravljati svojim dijabetesom?2

Glavni ciljevi kod upravljanja dijabetesom jesu:

  • pažljivo kontrolirati glukozu u krvi, smanjujući rizike nuspojava zbog niske i visoke razine glukoze u krvi te
  • pomoći pri usporavanju ili mogućem sprječavanju razvoja zdravstvenih problema vezanih za dijabetes.

Slijedi pet savjeta koji će Vam pomoći u kontroli dijabetesa:

  1. Mjerite razinu glukoze u krvi kao što Vam je preporučio liječnik.
  2. Uzimajte lijekove prema uputama liječnika, bez obzira radi li se o tabletama (pilulama) ili lijekovima u injekcijama kao što je inzulin.
  3. Zdravo se hranite.
  4. Uključite redovitu fizičku aktivnost u svoj plan upravljanja sukladno smjernicama Vaših zdravstvenih djelatnika.
  5. Naučite sve što možete poduzeti kada je u pitanju dijabetes.

2 IDF Diabetes Atlas (8th Ed.) (2017). Međunarodna dijabetička federacija. Bruxelles, Belgija. Online pristup 5. svibnja 2018. @ http://diabetesatlas.org/IDF_Diabetes_Atlas_8e_interactive_EN/

CO/LFS/0416/0039(1)a